GIÁM SÁT
GIAO THÔNG

Giải pháp giám sát và quản lý lưu lượng giao thông thông minh bằng cách tích hợp công nghệ AI cho các doanh nghiệp

giam-sat-giao-thong

GIẢI PHÁP

Phần mềm phân tích hình ảnh (IVA)
(Phát hiện biển số, nhận diện vi phạm)  
Phần mềm phân tích hình ảnh (IVA)
(Phát hiện biển số, nhận diện vi phạm)  

Hệ thống báo cáo & xử lí thông tin vi phạm

giao thông

 

TÍNH NĂNG IVA
GIÁM SÁT GIAO THÔNG

  • Xác định xe đi sai làn, lấn làn
  • Nhận diện biển số xe
  • Phát hiện đi ngược chiều
  • Xác định xe đỗ tại điểm cấm dừng đỗ
  • Phân loại phương tiện và Đếm lưu lượng từng loại xe
  • Xác định xe vượt đèn đỏ

tinh-nang-ai-camera-vmarketing

MÔ HÌNH TRIỂN KHAI

mo-hinh-trien-khai

NHẬN NGAY CREDENTIAL CHI TIẾT

Download Credential để có thể hiểu chi tiết về dịch vụ từ chúng tôi.